Aby wybrać mieszkanie, wskaż kursorem myszy konkretną kondygnację budynku, który obrazuje poniższa wizualizacja.
Na kolejnej stronie wyświetlone zostaną rzuty mieszkań znajdujących się na wskazanej kondygnacji.